Iedereen heeft recht op een integere en veilige werkomgeving

In onze nieuwe e-learning Gewenst Gedrag leren leidinggevenden en medewerkers alles wat zij dienen te weten over gewenste omgangsvormen en integer handelen en daarnaast ook over het beleid en de rol van de vertrouwenspersoon.

E-learning Gewenst Gedrag

 • houdt de thema’s ongewenste omgangsvormen en integriteit levend in de organisatie
 • is voor leidinggevenden, medewerkers en vertrouwenspersonen
 • is informatief en interactief, via vragen, dilemma’s, filmpjes en informatie
 • is betaalbaar en flexibel, met veel ruimte voor maatwerk
 • kan los gebruikt worden of als ondersteuning van workshops en voorlichting

Voordelen voor organisaties

 • efficiënt qua tijd en organisatie
 • betaalbaar
 • maatwerk is mogelijk
 • op eigen elektronische leeromgeving aan te bieden
 • leidinggevenden en medewerkers ervaren dat de organisatie er belang aan hecht
 • aantoonbaar kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 • creëren van een veilige en integere werkplek

Voordelen voor leidinggevenden

 • ondersteunt bij het verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en integere werkomgeving
 • helpt bij het op peil houden van de eigen kennis en vaardigheden
 • rapportagemogelijkheden geven inzicht in houding en kennis van medewerker

Voordelen voor medewerkers

 • uitdagende, praktische en actuele casuïstiek
 • op elke plek en op elk moment te benaderen
 • efficiënt: in korte tijd een goede basis qua kennis en bewustzijn

Voordelen voor vertrouwenspersoon

 • helpt bij het vervullen van de informerende rol
 • opfrissen van eigen kennis
 • scherpt de gedachten en eigen mening
 • in staat management een tool aan te reiken om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid

Ik heb niks met beleid.

Integer handelen is meer dan het vaststellen en opvolgen van regels in de gedragscode. Het is ook het vermogen om de situatie per geval te kunnen beoordelen.

Ze moeten zich maar aanpassen.
Je kan toch niet met iedereen rekening houden.
We zijn echt wel tolerant, maar …

Zo ben ik nu eenmaal

Ongewenste omgangsvormen? Bij ons komt dat niet voor!
Ja, je hebt natuurlijk altijd van die @#$& die nergens tegen kunnen.
Je kan niet met iedereen rekening houden.
Er zijn grenzen! Toch?

U kunt hier inloggen voor de e-learning

Na het invoeren van uw toegangscode kunt u starten met de e-learning

Wat betekent integer handelen?
Waar ligt de grens?
Wat doe ik in geval van een misstand?

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
Wat is gewenst en wat is ongewenst?
Wat zijn mijn rechten?